เจ้านายพระชันษายืน

เรื่องของเจ้านายบางครั้งก็เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันมาก พระจริยวัตร พระดำริ หรืออื่นๆ ก็เป็นที่สนใจ

รวมถึง ระยะเวลาแห่งการดำรงพระชนมชีพด้วย

หลายพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพยาวนาน โดยเฉพาะ “พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี” นั้น
ทรงเป็นเจ้านายพระชันษายืนที่สุดในพระราชวงศ์จักรี ในหมู่พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี

ไปอ่านต่อกันเรื่อง “เจ้านายพระชันษายืน” ครับ

About ครูอั๋น

เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

Posted on 6 กันยายน 2011, in ประวัติศาสตร์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: