สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
พระนิพนธ์ในหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้นที่ ๔ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มีลักษณะเป็นบันทึกความทรงจำ
แต่ไม่ได้เหมือนกับหนังสือที่ดารานักร้องสมัยนี้เขียนหรอกนะครับ
เพราะในแวดวงของท่านหญิง ท่านทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ท่ามกลางบุคคลสำคัญ
และเหตุการณ์สำคัญๆ ของประเทศในยุคสมัยของท่าน

แนวการเขียนสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นทั้งสองเล่มเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตแบบตรงไปตรงมา
ซึ่งเมื่ออ่านแล้วเราจะได้ทราบเหตุการณ์ในอีกมุมมองหนึ่ง
ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเขียนโดยนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์
แต่เป็นการเขียนผ่านสายตาผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง ความคิด คำพูด
และเหตุการณ์บางอย่างเราไม่อาจพบได้ในตำราหรือหนังสือทั่วไป
แต่เราจะพบได้ที่นี่

ผมชอบหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าจะมี “…”
ให้สงสัยว่ากล่าวถึงใครอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม
แต่ก็ได้ทราบความเป็นไปในบ้านเมืองสมัยนั้นจากสายหาผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง
ไม่ใช่การเขียนเผื่อหวังผลอย่างอื่น…

ลองหาอ่านกันดูนะครับ

ครูอั๋น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: