จตุราคารแห่งสำโรงทาบวิทยาคม

ครั้งที่ยังอยู่ที่สำโรงทาบวิทยาคม ท่าน ผอ.ชูเดช อำพันทอง ได้มีดำริจะตั้งชื่ออาคารเรียนทั้ง ๔ อาคาร ให้มีชื่อเฉพาะ ไม่ใช่เรียนอาคาร ๑, ๒ เหมือนเช่นเคยๆ

ตอนแรกท่านก็อยากให้เป็นภาษาถิ่นของสำโรงทาบ คือ กูย (ส่วย) แต่ทว่าผมเองเห็นต่างไปเล็กน้อย คือ ผมอยากให้ชื่อเป็นภาษาไทย เพราะว่าถึงแม้ท้องถิ่นจะเป็นคนกูยส่วนใหญ่ แต่ก็มีไทย เขมร และลาว อยู่ด้วย จึงได้เสนอชื่อเป็นภาษาไทย พร้อมให้ความหมาย ดังนี้ครับ

อาคาร ๑ “ปฐมนิรมิต”   อาคารแรกที่สร้างจากความต้องการและความร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันเนรมิตขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นจุดเริ่มต้นของสำโรงทาบวิทยาคม

อาคาร ๒ “ทวีวิทยา”  ความรู้อันเกิดขึ้นและเพิ่มพูนจากการศึกษาที่สำโรงทาบวิทยาคม อย่างไม่มีสิ้นสุด

อาคาร ๓ “ตติยาธำรง”  คงไว้ซึ่งความเป็นมงคลสามประการ สอดคล้องกับสามห่วงมงคลของสัญลักษณ์โรงเรียน คือ พัฒนา สามัคคี มีวินัย และหมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย

อาคาร ๔ “จตุรงครังสรรค์”  ความเจริญที่ร่วมกันสร้างจากชาวสำโรงทาบ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ไทย กูย ลาว เขมรถิ่นไทย

ตอนนั้นมีการทำประชาพิจารณ์ คะแนนของชื่อทั้งสี่ กับภาษากูย พอๆ แล้วเรื่องก็เงียบไป จนกระทั้งผมได้รับโทรศัพท์ จากพี่ที่นั่น บอกว่า เขาเอาชื่อพวกนี้ขึ้นติดแทนป้ายอาคาร ๑, ๒, ๓, ๔ แล้ว แทนด้วยชื่อทั้งสี่นี้

ดีใจมากครับ อย่างน้อย สิ่งที่เราเคยคิด เคยตั้งใจทำเพื่อสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้ในที่สุด ดีใจครับดีใจ

ขอบคุณท่าน ผอ. และคุณครูสำโรงทาบวิทยาคมทุกคนครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: