…หน้ายก

bookfair

“…หน้ายก” จะต้องมีตัวเลขนำหน้าเสมอ เพื่อแสดงว่า หนังสือเล่มนั้นมีขนาดเท่าใด อย่างหยาบๆ
เช่น ๘ หน้ายก, ๑๖ หน้ายก, ๓๒ หน้ายก, ๖๔ หน้ายก ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษ และการพับ

คำอธิบายอย่างย่นย่อคือ การพิมพ์หนังสือเล่ม จะพิมพ์ลงกระดาษแผ่นใหญ่ ในแม่พิมพ์ หรือเพลท ทีละกรอบ กระดาษแต่ละแผ่นจัดหน้าจำนวนกี่หน้า ก็นับจำนวนหน้าใน ๑ เพลท เป็น ๑ ยก

ขนาดกระดาษแผ่นใหญ่โดยทั่วไป เช่น

  • ๒๔ x ๓๕ นิ้ว
  • ๒๕ x ๓๖ นิ้ว
  • ๒๗ x ๔๐ นิ้ว
  • ๓๑ x ๔๓ นิ้ว

เมื่อพิมพ์เสร็จ แล้วจึงพับตามที่กำหนดขนาดหนังสือไว้ตั้งแต่ต้น ว่าจะให้มีขนาดใด ๘ หน้ายก (คือ ใน ๑ แผ่นใหญ่ พับแล้วได้ ๘ หน้าหนังสือ) หรือ ๑๖ หน้ายก หรือ ๓๒ หน้ายก เมื่อพับกระดาษพิมพ์ที่เรียงหน้ากันตามลำดับแต่ละแผ่นแล้วจึงนำมารวมกันเป็นเล่ม

A2

หนังสือที่ยังใช้วิธีโบราณ คือเย็บกี่ หรือร้อยเส้นด้าย สังเกตได้ง่ายว่ากี่หน้ายก

ขนาดมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปสำหรับหนังสือปกติ คือ ๓๑ x ๔๓ นิ้ว ได้ขนาดหนังสือที่เรียกว่า ๑๖ หน้ายก แต่หากใช้กระดาษขนาด ๒๕ x ๓๖ นิ้ว พับอย่างเดียวกัน จะได้ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ
และกระดาษขนาด ๒๕ x ๓๖ นั้น อาจพับให้ได้ ๓๒ หน้า เรียก ๓๒ หน้ายกพิเศษ

————————————————————–
ความรู้พื้นฐานนี้ อาจจะรู้กันเฉพาะในวงการพิมพ์
แต่ปัจจุบันเปิดสอนในสาขาวิชาบรรณาธิการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

ที่มาดีๆ ขอขอบคุณ: http://www.bflybook.com/WebboardDetail.aspx?WebboardQuestionID=506&NumberOfPage=4&PageSize=30&RoomID=5&WebboardType=W&AddNewComment=Yes

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: