Category Archives: Uncategorized

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายราวิชา

     เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การประยุกต์ 1 การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ
 • จำนวนและตัวเลข การอ่านและเขียนเลขโรมัน การบอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และการเขียนตัวเลขฐานต่างๆ
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม 1

ผลการเรียนรู้

 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้
 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
 3. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้
 5. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้
 6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
 7. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ ได้
 8. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

เนื้อหา (คลิก)

 

 

Advertisements

ใช้ สมโภชน์ หรือ สมโภช จึงจะถูกต้อง

สมโภช กับ สมโภชน์
เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร ที่นี่มีคำตอบครับผม

เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์ = Krupiyarerk : ครูปิยะฤกษ์ บุญโกศล ||| โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต ๒๙ |||

ใช้ สมโภชน์ หรือ สมโภช จึงจะถูกต้อง

         เมื่อวานนี้คุณครูพบเห็นข้อความหนึ่งเขียนว่า   “ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญสมโภชน์พระประธาน  ณ  วัดอัมพวัน”

         ซึ่งการใช้คำ  “สมโภชน์”  นั้นถือว่าผิด  ผิดอย่างไร

          ผิดตรงที่เรามักคุ้นกับรูปคำ  โภชนาการ,  โภชน-  มาเกี่ยวข้องในการเขียนอย่างไรละครับ   แท้ที่จริงแล้วถ้าใช้ให้ถูกต้อง  ต้องเขียนว่า  “ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญสมโภชพระประธาน  ณ  วัดอัมพวัน”   จึงจะมีความหมายที่ถูกต้องตามอักขรภาษาไทย   สมโภช  หมายถึง  การกินร่วม, งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง  ดังนั้นก่อนเราจะใช้คำควรใช้ให้ถูกต้องนะครับ

View original post

สระในภาษาไทย…จำนวนเท่าไร? กี่รูปกี่เสียง???

เมื่อตอนเด็กๆ เคยท่องจำกันไหมครับว่า “สระมี ๒๑ รูป ๓๒ เสียง” ท่องกันแบบงูๆ ปลาๆ

ผมรู้ว่า ๓๒ เสียงมีอะไรบ้าง เพราะว่าต้องท่องสระ แต่ว่า ๒๑ รูปมารู้ตอน ม.๑ แล้ว ว่าแต่ละรูปมีชื่อเรียกอย่างไร ผสมกันแล้วได้อะไร

ต่อมาได้อ่านเจอกว่า สระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป ๒๑ เสียง…

(ภาพจาก: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_OY8QIt-lpHL_VdxWcKtqbQJWGtfNnz-IHwyA9AG1XxNXu3UXdX3Fkjcz-A)

อ้าว…เกิดอะไรขึ้น จึงได้ค้นคว้าหาคำตอบมาฝากกันนะครับ

คลิกเพื่ออ่านต่อครับผม

เก็บร้อยถ้อยคำ

ประภัสสร  เสวิกุล

“ฉันมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมกระป๋อง ที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกบีบให้อยู่ในรูปรอยเดียวกัน เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างบ้าระห่ำ ทำงานหนัก ใช้ชีวิตประจำวันเป็นตาราง แต่งงานหรูๆ มีลูก แล้วก็รอวันตาย ทุกคนเดินไปบนเส้นทางเส้นเดียวกัน ใครที่จบมหาวิทยาลัยโก้ๆ ร่ำรวย หรือมีชื่อเสียง ก็อาจโชคดีได้ปิดฉลากที่สวยกว่า และขายแพงกว่า ทั้งที่สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในกระป๋อง มันก็คือไอ้เศษเนื้อเละๆ อย่างเดียวกัน

วิกรณ์ – เหงาและหว้าเหว่ – ทุ่งดอกหญ้า

%d bloggers like this: